InnoOk:n toimintakertomus 2020

InnoOk:n toiminnan painopisteet vuonna 2020

InnoOk toiminnan painopisteet vuonna 2020 olivat keskustelukulttuurin edistäminen Oulussa, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ja kohtaamisten mahdollistaminen.

TIEDOTUS

InnoOk:ssa jaettiin tietoa koulutuksista, avoimista työpaikoista ja erilaisista tapahtumista. Jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua yrityksille suunnattuihin valmennuksiin, joihin InnoOk oli ilmoittautunut mukaan.

KESTÄVÄ KEHITYS

InnoOk korostaa Kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Teemoina yhdessä tekeminen, tiedot ja taidot luovasti käyttöön ja ylisukupolvinen ajattelu.

OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA YRITTÄJYYS

Jäseniä kannustettiin oman osaamisen tunnistamiseen, osaamisen markkinointiin ja yrittäjyyteen osuuskunnan kautta tarjoamalla viikoittain kooste avoimista tarjouspyynnöistä.

InnoOk:n tärkeimmät saavutukset vuonna 2020

FIT -VALMENNUKSEN JÄRJESTÄMINEN

InnoOk järjesti vuonna 2020 koulutuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja valmennuksen BusinessOululle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koulutuksen kohderyhmä oli koulutetut ulkomaalaiset kaupallisen- ja bioalan osaajat, joista koulutuksen aikana ja sen jälkeen on noin 2/3 työllistynyt. Tulokset ovat erittäin hyviä ja osoittavat, että vastaavanlaisella koulutuksella ulkomaalaisten työllistymistä voidaan tehokkaasti edistää.

TÖIHIN MATKAILUALALLE -VALMENNUKSEN JÄRJESTÄMINEN

InnoOk toteutti BusinessOululle valmennuksen Töihin matkailualalle, jonka kohderyhmä olivat matkailualasta kiinnostuneet. Matkailuala on sinänsä kiinnostava, koska suomalaiset matkailijat ovat korvanneet ulkomaalaiset ja uusia palveluja ja työntekijöitä tarvitaan taas.

INNOOK:N JÄSENTEN TYÖLLISTYMINEN

InnoOk:n päätavoite jäsenten työllistymisestä toteutui, koska koulutus ja valmennus toteutettiin täysin jäsenten laaja-alaisella osaamisella.

ERÄTAUKOSÄÄTIÖ YHTEISTYÖ

Yhteistyö Erätaukosäätiön kanssa jatkui vuonna 2020 ja säätiön järjestämän koulutuksen myötä InnoOk pystyy nyt pitämään Erätauko-koulutuksia keskustelujen lisäksi. InnoOk osallistui valtakunnallisiin poikkeusajan dialogeihin ja InnoOk jäseniä oli joulukuussa 2020 mukana FinnSight tulevaisuustyön suurtapahtumassa keskustelunohjaajina.

OSALLISTUMINEN POSITIIVISTA JOHTAMISTA -VALMENNUKSEEN

InnoOk osallistui OAMK Positiivista Johtamista-valmennukseen, jossa perehdyttiin positiivisen johtamisen periaatteiden soveltamiseen vahvuuksien johtamisessa ja kehityskeskustelujen toteuttamisessa.

JÄSENKYSELY

Jäsenten osallisuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi järjestettiin jäsenkysely, jonka tulosten perusteella muodostettiin työryhmiä miettimään ratkaisuja jäseniä askarruttaviin asioihin.