InnoOk:n toimintakertomus 2021

InnoOk:n toiminnan painopisteet vuonna 2021

InnoOk toiminnan painopisteinä vuonna 2021 olivat edelleen keskustelukulttuurin edistäminen Oulussa, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ja kohtaamisten mahdollistaminen.

InnoOk:n toiminnan kehittyessä ja näkyvyyden parantuessa paikalliset yritykset ovat ottaneet InnoOk:hon yhteyttä etsiessään työntekijöitä. Tietoa avoimista työpaikoista on jaettu jäsenille.

TIEDOTUS

InnoOk:ssa jaettiin tietoa koulutuksista, avoimista työpaikoista ja erilaisista tapahtumista. Jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua yrityksille suunnattuihin valmennuksiin, joihin InnoOk oli ilmoittautunut mukaan.

KESTÄVÄ KEHITYS

InnoOk korostaa Kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Teemoina yhdessä tekeminen, tiedot ja taidot luovasti käyttöön ja ylisukupolvinen ajattelu.

OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA YRITTÄJYYS

Jäseniä kannustettiin oman osaamisen tunnistamiseen, osaamisen markkinointiin ja yrittäjyyteen osuuskunnan kautta tarjoamalla viikoittain kooste avoimista tarjouspyynnöistä.

InnoOk:n tärkeimmät saavutukset vuonna 2021

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

InnoOk:lle myönnettiin Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kesäkuussa 2021. Merkki kertoo, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Kulttuurin elämysoppaat -valmennus käynnistyi

Tarjouksia tehtiin vuoden aikana useita pääasiassa matkailun ja työnhaun tarjouspyyntöihin. Marraskuussa saatiin Kulttuurin elämysoppaat -valmennus, joka alkoi tammikuussa 2022. Matkailuvalmennukseen on muodostunut oma osaajatiiminsä InnoOk:n sisällä. Tiimi on tarjonnut erilaisia matkailualan koulutuksia eri tahoille ja jatkanut pienten matkailuyrittäjien verkostoitumisen edistämistä.

Erätaukosäätiö -yhteistyö

InnoOk osallistui Erätaukosäätiön järjestämään fasilitaattoritapaamiseen 8.3.2021 ja oli mukana järjestämässä Poikkeusajan dialogeja 16.3.2021. InnoOk on mukana Ylen Hyvin sanottu -hankkeessa, joka kestää 5 vuotta vuoteen 2026.

Työryhmät

InnoOk on mukana  Climate Challenge Transformer 2030 työssä. Santa Claus Village Development + Climate University + Erasmus + InnoArcta-yhteistyö = Climate Challenge Transformer 2030 / Timo + InnoArcta-tiimit. Transformer 2030 työhön liittyen järjestettiin InnoOK:n jäsenille kehittämistyöpajasarja InnoOk:n tulevaisuuden konkreettisesta utopiasta.

InnoOk:ssa on pidetty viikoittaisia innovaatiotyöryhmän palavereja koronarajoitusten salliessa.

Jäsenkyselyn saldoa

InnoOk vuoden 2020 toiminnan arviointiin liittyviä jäsenien tavoitteita vuodelle 2021 käytiin läpi Erätauko-keskustelussa helmikuussa 2021. Tavoitteiksi jäsenet olivat asettaneet omien opintojensa hyödyntämisen osuuskuntatoiminnassa, oman osuuskuntapolun tarinallistamisen ja jäsenyyden merkityksen kuvaamisen ja jäsenten omatoimisen työskentelyn auttamisen.

Onnistumisina toiminnan arvioinnissa pidettiin InnoOk:n uskottavuuden ja näkyvyyden paranemista, koulutusten onnistumista ja koulutuksista saatua erinomaista palautetta ja verkostojen luomista. Kehittämiskohteina nähtiin jäsenistön perehdyttäminen osuuskunnan toimintaan, osuuskuntaan kuulumisen tarinallistaminen, valmennusten purku ja jatkokehittäminen, f2f kohtaamiset (toiminta ollut etänä koronan takia) ja johtamisen kehittäminen. Kehittämiskohteisiin liittyen aloitettiin hybridipalaverit Oulussa Kaijonharjun yhteiskäyttötilassa jäsenien yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Osuuskunnan jäsenen koulutusmateriaali on jäsenten saatavilla ja kommentoitavana.

Muuta

InnoOk:n jäseniä osallistui Transformer 2030 virtuaalikurssille, Suomalaisen työn liiton verkkokauppakoulutukseen ja Yhteiskunnallinen Yritys-koulutukseen.  Osuuskunnasta valmistui ensimmäinen opinnäytetyö osana OAMK:n Lean johtamisen koulutusohjelmaa. Opinnäytetyö käsittelee osuuskunnan toiminnan kehittämistä ja löytyy myös Pellervon sivuilta.

InnoOk aloitti yhteistyötä OAMK Biokama hankkeen kanssa.