Osuuskunnat sosiaalisen vastuullisuuden toteuttajana

Kategoria(t): vastuullisuus Avainsanat: ,

Tulevaisuudessa vastuullisuus on yhä olennaisempi osa yritysten ydinliiketoimintaa. Toiminnan fokus siirtyy edelleen riskien hallinnasta mahdollisuuksiin sekä vastuullisen liiketoiminnan positiivisiin vaikutuksiin niin oman toiminnan kannattavuuden kuin yhteiskunnan ja ympäristön kannalta katsottuna. Sosiaalinen vastuu on noussut painoarvoltaan ympäristövastuun ja hyvän hallintotavan rinnalle, mikä laventaa yritysten vastuullisuustoimenpiteiden kirjoa entisestään. (Fibs 2021.)

Osuuskuntatoiminnalla pystytään toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat laajasti erilaiset ihmisoikeuksiin, henkilöstöön, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat. Julkiseen keskusteluun ovat nousseet muun muassa työntekijöiden hyvinvointi, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, inkluusio, palkkaerot, piilevien ennakkoluulojen vaikutukset ja anonyymi rekrytointi. Yhä useammat yritykset raportoivat esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämiseksi tekemästään työstä. (Elo 2021.)

Työntekijät, asiakkaat ja sijoittajat odottavat yrityksiltä kantaaottavuutta ja tekoja. Yritysten odotetaan vaikuttavan yhteiseen hyvään ja käyttävän vaikutusvaltaansa yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen. Tutkimusten mukaan lähes kolme neljästä kuluttajasta valitsee, vaihtaa tai välttää brändiä sen perusteella, miten se ottaa kantaa sosiaalisiin tai yhteiskunnallisiin epäkohtiin. (Elo 2021.)

Elo 2021. https://www.elo.fi/fi-fi/elomedia/2021/kolme-syyta-miksi-jokaisen-yrityksen-pitaisi-kiinnostua-sosiaalisesta-vastuusta


Fibs 2021. https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yhteisen-hyvan-tulevaisuus-nama-yritysvastuun-trendit-viitoittavat-jokaisen-suomalaisyrityksen-paatoksentekoa-tulevina-vuosina/

Julkaistu