Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin InnoOk-osuuskunnalle

Oulun seudulla toimivalle InnoOk-osuuskunnalle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

InnoOk on oululainen, yhteisöllinen työosuuskunta ja monialainen asiantuntijayhteisö, joka tarjoaa palveluita sekä yritysten että julkisen sektorin tarpeisiin. InnoOk tarjoaa palveluitaan projekteina ja tuntityönä sekä ottaa vastaan yhteistyötarjouksia. Osuuskunta tukee ja ohjaa jäseniään työllistymisessä yrityksiin sekä uusiin liiketoimintahankkeisiin ja tarjoaa mm. innovaatio-, liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu -valmennuksia sekä verkkosivujen suunnittelua ja kehitystä.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

“Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit kuvaavat hyvin toimintaamme, koska ratkaisemme systeemisiä yhteiskunnallisia haasteita mm. työnteon joustavuuden mahdollistamiseksi työelämän murroksessa. Tuotamme valmennuksia ja tuemme sitä kautta koulutettavia oman osaamisen tunnistamisessa ja uudistamisessa”, kertoo InnoOk Osk:n puheenjohtaja Heikki Ailinpieti.   

“Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia monilla eri aloilla ja InnoOk on hyvä esimerkki vahvasti tässä ajassa elävästä liiketoimintatavasta, jossa rakennetaan yhteisöllistä toimintaympäristöä tukemaan jäseniä työllistymisessä”, toteaa Yhteiskunnallinen Yritys -merkin markkinointipäällikkö Niina Ollikka.

Lisätietoja

Heikki Ailinpieti, Hallituksen puheenjohtaja, InnoOk Osk, info@innook.fi, 050 517 0868

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fiSuomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi

InnoOk on vuonna 2017 perustettu oululainen monialainen osuuskunta. Jäsenistössä on korkeakoulutettuja asiantuntijoita, yrittäjiä, työttömiä, palkansaajia, opiskelijoita ja eläkeläisiä. InnoOk korostaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Teemoina ovat yhdessä tekeminen, tiedot ja taidot luovasti käyttöön ja ylisukupolvinen ajattelu. Jäseniä kannustetaan oman osaamisen tunnistamiseen, osaamisen esille tuomiseen ja yrittäjyyteen osuuskunnan kautta. InnoOk:lla on laajat yhteistyöverkostot. InnoOk kuuluu Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani -palveluun. www.innook.fi

Julkaistu
Kategoria(t): tiedote